Theodorou Panikos

Theodorou Panikos

Paediatric Surgean

Address

20, Lefkotheou Avenue

2054 Strovolos

Nicosia – Cyprus

Phone

22 469151

Fax
E-mail