Πέτρου Πέτρος

Πέτρος Πέτρου

Καρδιολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469076

Κινητό
E-mail

dr.petrou@cytanet.com.cy