Κάκκουρας Ιάκωβος

Κάκκουρας Ιάκωβος

ΩΡΛ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Σρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469297

Fax
E-mail