Παγδατής Εύης

Εύης Παγδατής

Πνευμονολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469192

+357 22469292

Fax
E-mail

evbagdades@msn.com