Καρδιοχειρουργοί

ΔΡ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
stsangaris@gmail.com
22469075  / 99990969

ΔΡ. ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΡ. ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ