Επισκεπτήριο

Πρόγραμμα Επισκεπτηρίου

Νοσηλευτικοί Όροφοι
Καθημερινά από τις 09:00-12:00 & 16:00-21:00
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Καθημερινά από τις 11:00-12:00 & 16:30-17:30
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Καθημερινά από τις 10:00-12:00 & 16:30-18:30
Καρδιολογική Εντατική Μονάδα
Καθημερινά από τις 10:00-12:00 & 16:00-19:00
Τα αγαπημένα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία και τη γρήγορη ανάρρωση και γι’ αυτό ενθαρρύνουμε την οικογένεια και τους φίλους να έρχονται για επίσκεψη.
Βεβαίως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό των επισκεπτών. Να μη βρίσκονται συγχρόνως στο δωμάτιο περισσότεροι των δυο επισκεπτών ανά ασθενή.

Ειδικές περιπτώσεις

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες απαγορεύονται οι επισκέψεις ή πρέπει να είναι περιορισμένες όπως στην ιατρική επίσκεψη, σε ιατρονοσηλευτικές πράξεις ή ακόμη για να ξεκουραστούν οι ασθενείς όταν κρίνεται απαραίτητο από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σημαντικό

  • Παρακαλούμε ζητήστε από τους οικείους σας να μην σας επισκέπτονται σε περίπτωση που έχουν κρυολόγημα ή άλλη μεταδοτική ασθένεια για το καλό των ασθενών.
  • Αποφεύγετε να σας επισκέπτονται παιδιά κάτω των 12 ετών, για προφύλαξη δική σας αλλά και των παιδιών.