Εθελοντική αιμοδοσία

Πραγματοποιήθηκε στο Απολλώνειο Νοσοκομείο, Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας Έγκωμη. Το προσωπικό και οι Ιατροί του Νοσοκομείου μας συνέβαλαν έμπρακτα στην κοινή προσπάθεια για συγκέντρωση μονάδων αίματος, δίνοντας "ζωή" σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Εθελοντική αιμοδοσία