Συνεργασία με την KinderHerz

Η KinderHerz Foundation είναι φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τη Γερμανία.

Σκοπός της είναι να δώσει στα παιδιά από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες και οι οικογένειές τους δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργία της καρδιάς τους, χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.

Τον Σεπτέμβριο είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνδράμουμε και εμείς την KinderHerz στο δύσκολο έργο της.

Συνεργασία με την KinderHerz

Στο Νοσοκομείο μας, σε συνεργασία με τον Δρ. Τζανάβαρο και την ομάδα της KinderHerz, που αποτελείτο από 16 εθελοντές ιατρούς από τη Γερμανία (Παιδοκαρδιοχειρουργούς, Παιδοκαρδιολόγους, Αναισθησιολόγους και Εντατικολόγους με ειδίκευση στη Παιδοκαρδιοχειρουργική), χειρουργήθηκαν έξι παιδιά, δυο από τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για το σκοπό αυτό.

Ο Δρ Τζανάβαρος με όλη την ομάδα της KinderHerz, μέσα σε τέσσερις μέρες, χειρούργησαν με επιτυχία 6 παιδικές καρδιές, με αποτέλεσμα 6 οικογένειες να πάρουν επιτέλους τα παιδιά τους στο σπίτι και να ελπίζουν σε μια υγιή ζωή.