Θωρακοχειρουργική

Η Θωρακοχειρουργική είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των πνευμόνων, τραχείας, υπεζωκότα, μεσοθωρακίου, οισοφάγου, περικαρδίου και του θωρακικού τοιχώματος. Επίσης, καθοριστικό ρόλο παίζει στην αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακα και των οργάνων του που καλύπτει όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων στο θώρακα με ιδιαίτερη έμφαση στην Θωρακοσκοπική (VATS-Video Assisted Thoracic Surgery) και Ρομποτική (RATS-Robotic Assisted Thoracic Surgery) Χειρουργική με τη χρήση του Ρομποτικού Συστήματος DaVinci Xi. 

Θωρακοχειρουργική

Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο,πραγματοποιούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις:

 • Ανατομικές εκτομές πνεύμονα (λοβεκτομή, τμηματεκτομή, πνευμονεκτομή, σφηνοειδής εκτομή) για καρκίνο πνεύμονα . Οι επεμβάσεις διεκπεραιώνονται ως επί τω πλείστων με Θωρακοσκοπική τεχνική ή Ρομποτική, με ελάχιστα επεμβατικό δηλαδή τρόπο, αποφεύγοντας τη θωρακοτομή.
 • Πολύπλοκες επεμβάσεις πνεύμονα με βρογχοπλαστική, αρτηριοπλαστική , συναφαίρεση τμήματος θωρακικού τοιχώματος όταν απαιτείται.
 • Θωρακοσκοπική αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος πνευμοθώρακα και υπεζωκοτικών συλλογών
 • Αντιμετώπιση βαρέος εμφυσήματος όταν αποτυγχάνει η συντηρητική αντιμετώπιση με ογκομείωση πνεύμονα (Lung Volume Reduction Surgery), αφαίρεση γιγαντιαίων εμφυσηματικών κύστεων
 • Αφαίρεση όγκων προσθίου, μέσου και οπισθίου μεσοθωρακίου (θύμωμα, βρογχογενείς και περικαρδιακές κύστεις, τεράτωμα και μη σεμινωματώδεις όγκοι, νευρογενείς όγκοι). Οι επεμβάσεις που αφορούν όγκους μεσοθωρακίου μικρότερους από 6-7 εκ γίνονται με Ρομποτική ή Θωρακοσκοπική τεχνική
 • Αφαίρεση όγκων θωρακικού τοιχώματος
 • Αντιμετώπιση δυσμορφιών θωρακικού τοιχώματος όπως του σκαφοειδούς ή πτηνοειδούς θώρακα με θωρακοσκοπική τοποθέτηση λάμας (επέμβαση Nuss) ή ανοιχτή μέθοδο σε σοβαρότερες περιπτώσεις ( Ravitch)
 • Ρομποτική πτύχωση διαφράγματος σε περιπτώσεις παράλυσης
 • Θωρακοσκοπική ή υποξιφοειδική διενέργεια περικαρδιακού παραθύρου σε περιπτώσεις υποτροπιαζόντων περικαρδιακών συλλογών
 • Αντιμετώπιση τραύματος θώρακα οποιασδήποτε αιτιολογίας και των επιπλοκών (τραυματικός αιμοθώρακας και πνευμοθώρακας, ρήξη βρόγχου, ρήξη διαφράγματος, χειρουργική αποκατάσταση ασταθούς θώρακα )
 • Διενέργεια βιοψίας πνεύμονα (θωρακοσκοπικά) σε περιπτώσεις διάμεσης πνευμονοπάθειας όταν αυτή δεν μπορεί να διαγνωσθεί με άλλα μέσα
 • Μεσοθωρακοσκόπηση για λήψη/βιοψία λεμφαδένων μεσοθωρακίου σε υποψία λεμφώματος, σαρκοείδωσης ή για σταδιοποίηση καρκίνου πνεύμονα όταν δεν υπάρχει δυνατότητα βιοψίας με βρογχοσκόπηση και ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
 • Χειρουργική αφαίρεση ευμεγεθών όγκων μεσοθωρακίου ή πνεύμονα με στερνοτομή ή θωρακοτομή
 • Χειρουργικη αντιμετώπιση μεσοθηλιώματος (πλευρεκτομή/αποφλοίωση)

Η χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών στις επεμβάσεις θώρακα έχουν αλματώδη εξέλιξη διεθνώς ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Συντελούν σε ομαλότερη μετεγχειρητική πορεία και μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Ο ασθενής πονάει ελάχιστα και μπορεί να κινητοποιηθεί την ημέρα του χειρουργείου κάτι που συντελεί σε ομαλότερη ανάρρωση.