Αξονική Πυελογραφία (Ουρογραφία)

Η Αξονική Πυελογραφία αποτελεί μια τεχνική για την αξιολόγηση του ουροποιητικού συστήματος με πολύ υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία στην ανάδειξη λίθων, συγγενών ανωμαλιών και νεφρικών μαζών.

Έχει απόλυτη ένδειξη στη διερεύνηση της αιματουρίας προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες στον κλινικό ιατρό.

Για τη διενέργεια της εξέτασης απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας.

Αξονική Πυελογραφία (Ουρογραφία)

Πριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε εξέτασης είναι απαραίτητο:

  • Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης θα πρέπει να ενημερώσετε την γραμματεία ή το ειδικευμένο προσωπικό του τμήματος.
  • Είναι απαραίτητο να προσέρχεστε 15 λεπτά πριν την ώρα που είναι προγραμματισμένη η εξέταση, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων
  • Θα πρέπει να προσκομίζετε προηγούμενες εξετάσεις και ιδιαίτερα αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες για σύγκριση (σε ψηφιακό δίσκο τύπου CD/DVD). Σε περίπτωση που οι προηγούμενες εξετάσεις έχουν διενεργηθεί στο τμήμα μας (από το 2016 και μετά) δεν χρειάζεται να προσκομιστούν οι φάκελοί τους, δεδομένου ότι βρίσκονται αποθηκευμένες στο ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου
  • Σε περίπτωση που έχετε ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε προηγούμενη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου (όπως σε αξονική τομογραφία ή ενδοφλέβια πυελογραφία) ή έχετε ιστορικό πολλαπλών αλλεργιών, πριν τον προγραμματισμό της εξέτασης θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος
  • Σε περίπτωση που θα γίνει εξέταση που υπάρχει πιθανότητα να γίνει χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου είναι απαραίτητο να προσκομίσετε πρόσφατη (του τελευταίου εξαμήνου) εξέταση ουρίας και κρεατινίνης αίματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που είστε διαβητικός είτε έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα στη νεφρική σας λειτουργία
  • Σε περίπτωση που λαμβάνετε το αντιδιαβητικό φάρμακο Μετφορμίνη (κυκλοφορεί σε διάφορα εμπορικά σκευάσματα), θα πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία του τμήματος κατά τον προγραμματισμό της εξέτασης
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να παίρνετε κανονικά τα φάρμακα που σας έχει χορηγήσει ο γιατρός σας
  • Για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του τμήματος