Παράδοση του Αγίου Φωτός

Παράδοση του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο στο Απολλώνειο, με τη συνεισφορά των SupportCY, ΕΤΕΑ και Ενωμένων Μοτοσικλετιστών Κύπρου (United Bikers) για όλο το προσωπικό μας που βρισκόταν στο καθήκον.

Παράδοση του Αγίου Φωτός