Τμήμα Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο λειτουργεί ένας πολυτομικός αξονικός τομογράφος 64 τομών, ο οποίος εκτελεί εξετάσεις υψηλής διακριτικής ευκρίνειας με το μικρότερο πάχος τομής σήμερα, 0,6 χιλ., σε ελάχιστο χρόνο λίγων δευτερολέπτων. Το υπερσύγχρονο μηχάνημα διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας προγράμματα ακτινοπροστασίας μειώνοντας σημαντικά την χορηγούμενη δόση ακτινοβολίας.
Ο αξονικός τομογράφος πραγματοποιεί ολόσωμη αξονική αγγειογραφία, αξονική – εικονική κολονοσκόπηση και λειτουργική μελέτη οργάνων. Ο Καρδιολογικός, Πολυτομικός, Αξονικός Τομογράφος GE Light Speed VCT 64 Slices , που διαθέτει το Τμήμα, εκτελεί αναίμακτη αξονική στεφανιογραφία, με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας .

Ο GE Light Speed VCT 64 Slices είναι, επίσης, ιδανικός για: πνευμονική εμβολή, διερεύνηση - στηθάγχη (έντονου πόνου στο στήθος), διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών, διερεύνηση βαλβιδοπαθειών, παρακολούθηση ασθενών μετά από Bypass, απαλλάσσοντας τον ασθενή από την επεμβατική διαδικασία καθετηριασμού για τον έλεγχο των μοσχευμάτων του.

Ο GE Light Speed VCT 64 Slices έχει εφαρμογή όχι μόνο στις καρδιoπάθειες αλλά και για στην απεικόνιση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη διάγνωση παθήσεων σε: Αγγεία, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, Πνεύμονες, Κοιλία. Επίσης, ο αξονικός τομογράφος δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του εντέρου χωρίς κολονοσκόπηση (ritual colonoscopy) καθώς, χάρη στην εντυπωσιακή του ευκρίνεια, αποφεύγεται η καταστολή του ασθενούς και η προώθηση του ενδοσκοπίου στο έντερο.

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η Αναίμακτη Αξονική Στεφανιογραφία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος χαμηλού κόστους, που επιτρέπει την αξιολόγηση της εικόνας των στεφανιαίων αρτηριών, γρήγορα, εύκολα και χωρίς να χρειάζεται καθετηριασμός ή νοσηλεία. Η εφαρμογή της Αναίμακτης Στεφανιογραφίας ελαττώνει τον μεγάλο αριθμό καθετηριασμών που γίνονται ετησίως, από τις οποίες μόνον το 30% απαιτεί μετέπειτα θεραπευτικές πράξεις.

Έχει αποδειχτεί ότι έχει σημαντική αξιοπιστία στη διάγνωση και τον αποκλεισμό της Στεφανιαίας Νόσου, καθώς και μεγάλη προγνωστική αξία, τόσο στην εμφάνιση καρδιακού επεισοδίου, όσο και στη βαρύτητα αυτού και επομένως στην επιβίωση του ασθενούς.

Τα πλεονεκτήματα της Αξονικής Στεφανιογραφίας:
Η Αξονική Στεφανιογραφία αποκλείει αξιόπιστα την ύπαρξη σημαντικών στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% , με αποτέλεσμα εάν η εξέταση δεν δείξει σημαντικά παθολογικά ευρήματα, ο απεικονιστικός έλεγχος των στεφανιαίων μπορεί να σταματήσει εδώ και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι «άσκοποι» καθετηριασμοί. Επίσης η Αξονική Στεφανιογραφία μελετά με επιτυχία τη βατότητα των μοσχευμάτων και των stents, διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 χιλιοστών.
Έναντι της Κλασικής Στεφανιογραφίας η Αξονική Στεφανιογραφία έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Το αναίμακτο της εξέτασης
 • Την άμεση ανάδειξη και το χαρακτηρισμό της ποιότητας των αθηρωματικών πλακών.

Σε σχέση με τη Μαγνητική υπερτερεί, καθώς η διακριτική ικανότητά της είναι πολλαπλάσια. Επιπλέον, η εξέταση της Μαγνητικής είναι πιο δύσκολη και κυρίως στερείται σταθερότητας στην ποιότητα του αποτελέσματος.

Η εκτέλεση της εξέτασης της Αξονικής Στεφανιογραφίας, η δημιουργία των εικόνων και κυρίως η αξιολόγηση των στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών, απαιτούν σημαντική εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο Πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος του Aπολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου είναι εφοδιασμένος με ειδικά καρδιολογικά προγράμματα, τα οποία παρέχουν υψηλή διακριτική ικανότητα και μικρό χρόνο συλλογής των δεδομένων, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα κινητικά παράσιτα.

Εγγύηση ασφαλούς διάγνωσης, η μεγάλη μας εξειδίκευση!!!
Το Aπολλώνειον Ιδιωτικό Νοσοκομείο είναι πρωτοπόρο στον τομέα της Αξονικής Στεφανιογραφίας. Άρχισε να εφαρμόζει τη μέθοδο από το 2007.
Ο GE Light Speed VCT 64 Slices, διαθέτει:

 • Το μικρότερο σήμερα πάχος τομής: 0,6 χιλιοστά, επιτρέποντας τη δημιουργία εικόνων υψηλής ευκρίνειας για την ακριβή ανάδειξη, μέτρηση και χαρακτηρισμό των στενώσεων.
 • Ειδικά Προγράμματα λειτουργικής μελέτης της αριστερής κοιλίας.
 • Ειδικά Προγράμματα Μείωσης Ακτινοβολίας. Ο Αξονικός Τομογράφος του Aπολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου, διαθέτει Ειδικά Προγράμματα μείωσης ακτινοβολίας και η συνολική δόση ακτινοβολίας κατά την εξέταση υπολείπεται κατά πολύ της κλασικής στεφανιογραφίας ή του σπινθηρογραφήματος καρδίας.

Σε ποιους ασθενείς συνιστάται:
Ενδείκνυται κυρίως για ασθενείς μικρού και μέτριου βαθμού κινδύνου για στεφανιαία νόσο, με άτυπα συμπτώματα και αμφίβολο εργαστηριακό έλεγχο και αποβλέπει στην αποφυγή άσκοπων καθετηριασμών.

Επίσης σε ασθενείς με:

 • Άτυπα συμπτώματα και αμφίβολο Test Κοπώσεως ή Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου.
 • Οξύ οπισθοστερνικό άλγος με φυσιολογικό ΗΚΓ και φυσιολογικό αρχικό αιματολογικό έλεγχο.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
Στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά με την πληθώρα απεικονιστικών μηχανημάτων που λειτουργούν στην Κύπρο, το Aπολλώνειον Ιδιωτικό Νοσοκομείο για άλλη μια φορά εισέρχεται δυναμικά με την απόκτηση σύγχρονού Μαγνητικού Τομογράφου τον 1,5 Tesla, Siemens Magnetom Aera .

Το μοναδικό και πιο αξιόπιστο σύστημα από όλα όσα κυκλοφορούν αυτή την στιγμή στην παγκόσμια αγορά, με δυνατότητα διεκπεραίωσης όλου του εύρους των εξετάσεων βασισμένο σε διεθνή πρωτόκολλα.

Με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε άμεσα, ακριβή αποτελέσματα επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Επίσης το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του τμήματος αποτελείται από Ιατρούς Ακτινολόγους, Τεχνολόγους Ακτινολόγους και Γραμματείς. Όλες οι εξετάσεις είναι αποθηκευμένες σε Εικονικό Σύστημα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας (PACS) και είναι διαθέσιμες για μελλοντική χρήση και σύγκριση.

Τα χρησιμοποιούμενα πηνία είναι ιδιαίτερα ελαφριά και οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα και σε υπέρβαρους ασθενείς.

Ο 1,5 Tesla, Siemens Magnetom Aera έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί:

 • Mαγνητική Tομογραφία Σώματος (Μεσοθωρακίου, Άνω Κοιλίας, Πυέλου, Τραχήλου, Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου, Θυρεοειδους, Παραθυρεοειδών Αδένων)
 • Μαγνητική Τομογραφία Νευρικού Συστήματος ( Εγκεφάλου , Τουρκικού Εφιππίου, Οφθαλμικών Κόγχων, Έσω Ακουστικών Πόρων
 • Μαγνητική Τομογραφία Παραρρινίων Κόλπων , Κροταφογναθικών Αρθρώσεων
 • Μαγνητική Τομογραφία Μυοσκελετικού Συστήματος ( Αρθρώσεις, Σπονδυλική Στύλη)
 • Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτου
 • Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Ορθού
 • Μαγνητική Μαστογραφία
 • Μαγνητικές Αγγειογραφίες
 • Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία
 • Μαγνητική Εντερόκλυση
 • Μαγνητική Ουρογραφία

Αναζήτηση Ιατρών

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Η καθημερινή επαφή πολλών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, η μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών καθιστούν την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα μοναδική.