Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Το Αιμοδυναμικό Τμήμα ως αναπόσπαστο και οργανικό τμήμα της καρδιολογικής κλινικής αποτελεί σημείο αναφοράς για το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και την αιχμή σχεδιασμού και προσφοράς ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε 24 ώρη ετοιμότητα, όπως επιβάλλουν οι ανάγκες μιας σύγχρονης Καρδιολογικής Μονάδας. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο αγγειογραφικό μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης (INNOVA IGS 530). Καλύπτει τις ανάγκες εκτέλεσης σύνθετων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων στα πεδία της επεμβατικής καρδιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας και ακτινολογίας.
Το κέντρο προσφέρει Διαγνωστικές, Παρεμβατικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες:
Διαγνωστικές Υπηρεσίες:
Στεφανιογραφία, αριστερή κοιλιογραφία και αορτογραφία
Δεξιός καθετηριασμός καρδιάς:
μέτρηση πιέσεων καρδιακών κοιλοτήτων, υπολογισμός καρδιακής παροχής και αγγειακών αντιστάσεων
Έλεγχος λειτουργίας και προγραμματισμός βηματοδοτών
Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
Βιοψία μυοκαρδίου
Παρακέντηση περικαρδίου για διαγνωστικούς λόγους
Παρεμβατικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες:
Πρωτογενής αγγειοπλαστική: αποτελεί την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Το Κέντρο Καθετηριασμών είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο για την διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής (PCI)
Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PCI)
Λειτουργική μελέτη των στεφανιαίων με τις μεθόδους FFR και iFR
Απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών με ενδοαγγειακό υπέρηχο (IVUS)
Περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation):
τροποποίηση της αθηρωματικής πλάκας με σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής (Rotablator) πριν τη τοποθέτηση stent
Διακαθετήρια εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI)
για την αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για εγχείρηση ανοικτής καρδίας
Παρακέντηση περικαρδίου
για την αντιμετώπιση καρδιακού επιπωματισμού ή σημαντικής περικαρδιακής συλλογής
Εμφύτευση μόνιμων καρδιακών βηματοδοτών
μονοεστιακών, διεστιακών, αμφικοιλιακών - CRT
Εμφύτευση μόνιμου καρδιομετατροπέα – απινιδωτή (ICD)
Διακαθετήρια κατάλυση αρρυθμιών:
για τη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής και κολπικού πτερυγισμού καθώς και άλλων υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών

Αναζήτηση Ιατρών

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Η καθημερινή επαφή πολλών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, η μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών καθιστούν την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα μοναδική.