ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΤΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΤΡΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: Γραμματειακό Προσωπικό Ιατρών – Πλήρης & Μερικής Απασχόλησης.

KΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση ασθενών και επισκεπτών.
 • Διευθετήσεις για ραντεβού με τους Ιατρούς και τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των ασθενών.
 • Εισπράξεις και πληρωμές με εντολή των Ιατρών.
 • Έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών.
 • Δακτυλογράφηση, επεξεργασία, εκτύπωση κειμένων, αποστολή τηλεομοιότυπων και παραγωγή φωτοαντιγράφων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Word XP, Excel, Power Point.
 • Δίπλωμα ελληνικής δακτυλογραφίας.
 • Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει επικοινωνιακές ικανότητες, ευγένεια και πολύ καλή διαχείριση στην εξυπηρέτηση πελατών/ασθενών.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Ωράριο καθημερινά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή από 08.00 – 13:00 μ.μ. & 4:00 – 7:15 μ.μ. και Πέμπτη 8:00-13:00 μ.μ. για τη θέση Πλήρης Απασχόλησης.

Για τη θέση Μερικής Απασχόλησης το ωράριο θα είναι αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (A.H.0519). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.