ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΤΡΟΥ (Full Time & Part Time)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΤΡΟΥ (Full Time & Part Time)

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: Γραμματειακό Προσωπικό Ιατρών Full Time & Part Time.

KΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση ασθενών και επισκεπτών.
 • Διευθετήσεις για ραντεβού με τους Ιατρούς και τμήματα του Νοσοκομείου.
 • Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των ασθενών.
 • Εισπράξεις και πληρωμές με εντολή των Ιατρών.
 • Έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών.
 • Δακτυλογράφηση και επεξεργασία / εκτύπωση κειμένων, αποστολή τηλεομοιότυπων και παραγωγή φωτοαντιγράφων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Word XP, Excel, Power Point.
 • Δίπλωμα ελληνικής δακτυλογραφίας.
 • Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει επικοινωνιακές ικανότητες, ευγένεια και πολύ καλή διαχείριση στην εξυπηρέτηση πελατών/ασθενών.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Ωράριο: Καθημερινές από 08.00-13:00 μ.μ. & 04:00-07:15 μ.μ. και Πέμπτες 8:00-13:00 μ.μ .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (A.H.0519). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.