Νέα εποχή για το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο και εντάσσεται πλέον στο ΓεΣΥ

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ανακοινώνει ότι από τις 23 Οκτωβρίου 2023 το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) εντάσσεται στο ΓεΣΥ και επαναλειτουργεί συνεχώς επί 24ώρου βάσης.

Στόχος του αναβαθμισμένου Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο είναι να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και ένα ολοκληρωμένο σύστημα προνοσοκομειακής, ενδονοσοκομειακής και διανοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας, σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές και στο πλαίσιο της προσπάθειας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για συνεχή βελτίωση.

 

Νέα εποχή για το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο και εντάσσεται πλέον στο ΓεΣΥ

Παράλληλα με την ένταξη στο στο ΓεΣΥ, το Τμήμα έχει αναβαθμίσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις και έχει προσθέσει νέους χώρους ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα σύγχρονα δεδομένα λειτουργίας τμημάτων επείγουσας ιατρικής.

Ο συνδυασμός άριστα εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων ιατρών και νοσηλευτών στην επείγουσα ιατρική και εξειδικευμένου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζει στο ΤΑΕΠ στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο τη δυνατότητα να προχωρά σε ταχεία αξιολόγηση και διαχείριση όλων των έκτακτων περιστατικών.

Είναι σημαντικό ότι το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο, προσφέροντας βέλτιστη και άμεση φροντίδα των επειγόντων περιστατικών, σε συνεργασία με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Επιπλέον, το ΤΑΕΠ διαθέτει 3 πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα για την άμεση μεταφορά των ασθενών.

Το ΤΑΕΠ στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο συνεχίζει με συνέπεια να ανταποκρίνεται στη βασική αρχή ανάπτυξης των συστημάτων υγείας διεθνώς για την αντιμετώπιση των ιατρικών επειγόντων στον κατάλληλο χρόνο, τόπο και από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι στόχοι του ΤΑΕΠ του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου είναι:

  • Η προτυποποίηση και η βελτίωση της ποιότητας της επείγουσας ιατρικής φροντίδας
  • Η μείωση της θνητότητας, νοσηρότητας, αναπηρίας και του πόνου που σχετίζονται με τον τραυματισμό και την αιφνίδια νόσο
  • Η οργάνωση των διακομιδών των ασθενών σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εξειδικευμένης αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών (πολυτραυματίες, εγκαυματίες κλπ)

Συμπερασματικά, το ΤΑΕΠ στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο συνδυάζει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό για μία αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία.

Κάνουμε τη διαφορά στις Υπηρεσίες Υγείας γιατί η Υγεία σας έχει προτεραιότητα!