Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του ΑΙΝ

Η Διεύθυνση του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου σας ενημερώνει ότι λόγω προγραμματισμένης ένταξης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών  της στο ΓεΣΥ, υποχρεούται να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του ΤΕΠ από το Σάββατο 01/07/2023 και για τουλάχιστον δύο μήνες, καθώς έχει αρχίσει ήδη να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες κτιριακές αλλαγές και προσθήκες στους χώρους, για να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα λειτουργίας του Τμήματος. Για την ακριβή ημερομηνία επανέναρξης λειτουργίας του Τμήματος θα προβούμε σε ανακοίνωση μέσα στους επόμενους δυο μήνες

Επίσης για την ίδια περίοδο το Τμήμα Ασθενοφόρων θα λειτουργεί μόνο για εξυπηρέτηση προγραμματισμένων μεταφορών.

Απολογούμαστε για την οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία.

Εκ της Διευθύνσεως του ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του ΑΙΝ