Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική

Η νευροχειρουργική ομάδα Brain & Spine Surgery που συστάθηκε το 2019 στο Απολλώνειο Νοσοκομείο έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 επεμβάσεις έως σήμερα, εφαρμόζοντας τεχνικές και πρωτόκολλα και χρησιμοποιώντας συστήματα πρωτοποριακά στην Κύπρο.

Ελάχιστα Επεμβατική Νευροχειρουργική

Η νευροχειρουργική ομάδα Brain & Spine Surgery:

  • Εφάρμοσε για πρώτη φορά την ενδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλου, όπου δια μέσω της μύτης του ασθενούς, χωρίς τομές, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν μια πληθώρα παθήσεων της υπόφυσης και της βάσης του εγκεφάλου
  • Εισήγαγε τη ρομποτική νευροπλοήγηση για την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, καλοήθων ή κακοήθων
  • Εφαρμόζει διεθνή πρωτόκολλα κρανιοτομίας σε εγρήγορση (awake craniotomy), για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όγκων εγκεφάλου κοντά σε κέντρα κίνησης ή ομιλίας, πρωτόκολλα κατά τα οποία ο ασθενής παραμένει ξύπνιος κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την καλύτερη χαρτογράφηση του εγκεφάλου και την ασφαλέστερη αφαίρεση του όγκου
  • Εφάρμοσε για πρώτη φορά τη ρομποτικά νευροπλοηγούμενη τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα βαλβίδα υδροκεφαλίας, ώστε να εκμηδενίσει την πιθανότητα αστοχίας στην τοποθέτησή του
  • Συμμετέχει ενεργά στο πρότυπο Stroke Unit, στο οποίο αντιμετωπίζονται όλα τα εγκεφαλικά επεισόδια (αιμορραγικά ή ισχαιμικά) σε συνεργασία με Νευρολόγο, Επεμβατικό Νευροακτινολόγο και Εντατικολόγο. Στην περίπτωση ανευρυσμάτων εγκεφάλου προσφέρονται τόσο οι χειρουργικές επιλογές (clipping) όσο και οι ενδοαγγειακές (εμβολισμός).

Πρωτοπορίες στη Χειρουργική Εγκεφάλου

Πρωτοπορίες στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

Η νευροχειρουργική ομάδα Brain & Spine Surgery:

  • Είναι η μοναδική ομάδα στην Κύπρο (εντός ή εκτός ΓεΣΥ) που χρησιμοποιεί το πλέον ελάχιστα επεμβατικό σύστημα δισκεκτομής Medtronic MATRx tubular microdiscectomy, για την αντιμετώπιση δισκοκηλών της σπονδυλικής στήλης