Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Το νέο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, ως αναπόσπαστο και οργανικό τμήμα της καρδιολογικής κλινικής, αποτελεί σημείο αναφοράς για το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Έχει τεθεί επίσημα σε λειτουργία, παράλληλα με το υφιστάμενο, από τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο, εξειδικευμένο αγγειογράφο ψηφιακής απεικόνισης, Philips Azurio 2018, ο οποίος σε συνδυασμό με το έμψυχο προσωπικό, την υποδομή και την τεχνική στήριξη που απαιτεί η σύγχρονη επεμβατική καρδιολογία, προσδοκεί να υπηρετεί με το βέλτιστο τρόπο τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας.

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας, διενεργεί τις περισσότερες Διακαθετηριακές εμφυτεύσεις αορτικής βαλβίδας στο τόπο μας. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε 24ώρη ετοιμότητα, όπως επιβάλλουν οι ανάγκες μιας σύγχρονης Καρδιολογικής Μονάδας. Καλύπτει τις ανάγκες εκτέλεσης σύνθετων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων στα πεδία της επεμβατικής καρδιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας και ακτινολογίας.

Το κέντρο προσφέρει Διαγνωστικές, Παρεμβατικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες.

Θερμές ευχαριστίες στους καρδιολόγους από όλες ανεξαίρετα τις πόλεις της Κύπρου, που μας εμπιστεύονται τους ασθενείς τους, παραπέμποντας τους στο κέντρο μας.

ΟΜΑΔΑ
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Διαγνωστικές Υπηρεσίες

 • Δεξιός καθετηριασμός καρδιάς: μέτρηση πιέσεων καρδιακών κοιλοτήτων, υπολογισμός καρδιακής παροχής και αγγειακών αντιστάσεων
 • Έλεγχος λειτουργίας και προγραμματισμός βηματοδοτών
 • Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
 • Βιοψία μυοκαρδίου
 • Παρακέντηση περικαρδίου για διαγνωστικούς λόγους

Παρεμβατικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες

 • Πρωτογενής αγγειοπλαστική: αποτελεί την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Το Κέντρο Καθετηριασμών είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο για την διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής (PCI)
 • Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PCI)
 • Λειτουργική μελέτη των στεφανιαίων με τις μεθόδους FFR και iFR
 • Απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών με ενδοαγγειακό υπέρηχο (IVUS)
 • Περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation Atherectomy): τροποποίηση της αθηρωματικής πλάκας με σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής (Rotablator) πριν τη τοποθέτηση stent
 • Διακαθετήρια εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI): για την αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για εγχείρηση ανοικτής καρδίας
 • Παρακέντηση περικαρδίου: για την αντιμετώπιση καρδιακού επιπωματισμού ή σημαντικής περικαρδιακής συλλογής
 • Εμφύτευση μόνιμων καρδιακών βηματοδοτών (μονοεστιακών, διεστιακών, αμφικοιλιακών – CRT)

Εμφύτευση μόνιμου καρδιομετατροπέα – απινιδωτή (ICD)

Διακαθετήρια κατάλυση αρρυθμιών: για τη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής και κολπικού πτερυγισμού καθώς και άλλων υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών