Νοσηλευτική Υπηρεσία

Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, η νοσηλευτική επιστήμη αποτελεί μία εξειδικευμένη επιστήμη που ασκείται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Αποτελεί μια πολύπλοκη και «ευαίσθητη» επιστημονική δραστηριότητα, η οποία απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε κάθε ζήτημα που αφορά την υγεία με σκοπό την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο προωθεί την αυτοφροντίδα, την ανεξαρτησία και τον σεβασμό στην προσωπικότητα, τα δικαιώματα των ασθενών και των εξεταζόμενων ενώ, συγχρόνως, παρέχει επιμελημένη επιστημονική φροντίδα στους ασθενείς. Επιδιώκει τόσο την απόκτηση νέων θεωρητικών γνώσεων όσο και τεχνογνωσίας με σκοπό τη συνεχή προσαρμογή των νοσηλευτών και νοσηλευτριών του Νοσοκομείου σε όλες τις νεότερες εξελίξεις με προσανατολισμό την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που αφορά την υγεία.

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 • Αντιμετώπιση & θεραπεία της νόσου μέσω εξατομικευμένων σχεδίων νοσηλευτικής φροντίδας
 • Αξιολόγηση και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν είτε άμεσα, είτε δυνητικά την υγεία του ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα, καθώς και τα ιδιαίτερα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς
 • Συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου για ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας
 • Ανάπτυξη και εξέλιξη του νοσηλευτικού προσωπικού με συνεχιζόμενη εκπαίδευση για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και καθορισμός νέων στόχων και πρακτικών.

Δομή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Στην Νοσηλευτική Υπηρεσία του Απολλώνειου Νοσοκομείου ανήκουν τα κάτωθι Τμήματα:

 1. Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 2. Καρδιολογική Εντατική και Κλινική
 3. Παθολογικό Τμήμα
 4. Χειρουργείο
 5. Χειρουργική Κλινική
 6. Ορθοπαιδική-Νευροχειρουργική Κλινική
 7. Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική
 8. Ενδοσκοπικό Τμήμα
 9. Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας
 10. Πρώτες Βοήθειες
 11. Αιμοδυναμικό Εργαστήριο