Παθολογικό

Το Παθολογικό Τμήμα αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα τμήματα του Απολλώνειου Νοσοκομείου.

Έχει πολυδιάστατη δραστηριότητα με αντικείμενο την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων που εμπίπτουν στο φάσμα της ευρύτερης Παθολογίας.

Παθολογικό

Στο Παθολογικό Τμήμα νοσηλεύονται περιστατικά που αφορούν τα παρακάτω τμήματα:

 • Αιματολογικό
 • Αλλεργιολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Ουρολογικό
 • Ενδοκρινολογικό – Διαβητολογικό
 • Ηπατολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Νευρολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Παθολογικό
 • Πνευμονολογικό