Κλινικό Εργαστήριο - Χημείο

Το Κλινικό Εργαστήριο του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Το Εργαστήριο του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, άριστα εκπαιδευμένους χημικούς, καθώς και συστήματα πληροφορικής που επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση της εκτέλεσης των εξετάσεων.

Το Κλινικό Εργαστήριο του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, προκειμένου να παράσχει στους ασθενείς την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Για προγραμματισμένες εξετάσεις οι ώρες λειτουργίας του Κλινικού Εργαστηρίου είναι: 08:00 π.μ - 7:00 μ.μ.

Τηλ Επικοινωνίας: +357 22 469 023 / +357 22 469 022

Κλινικό Εργαστήριο - Χημείο

Το Κλινικό Εργαστήριο προσφέρει τις ακόλουθες εξετάσεις:

  • Αιματολογικές
  • Βιοχημικές
  • Ανοσολογικές
  • Ορμονικές
  • Μικροβιολογικές