Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό & ισχυρό δυναμικό

Η στελέχωση του Νοσοκομείου με άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και η ομαδική εργασία και συνεργασία όλων των τμημάτων καθιστούν σήμερα το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα ιατρικά κέντρα της Κύπρου.

Σήμερα στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο εργoδοτούνται συνολικά 250 άτομα. Επιπλέον το Νοσοκομείο διαθέτει 90 γιατρούς και συνεργάζεται με άλλους 40, όλων των ειδικοτήτων με υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και τεχνογνωσίας.

Το Νοσοκομείο διαθέτει 92 κλίνες, οι 11 από αυτές είναι μονόκλινα δωμάτια, 3 παιδιατρικά δωμάτια, 6 χειρουργικές αίθουσες και 2 αίθουσες τοκετού. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελείται από 6 κλίνες Εντατικής Θεραπείας, 5 κλίνες Αυξημένης Φροντίδας και 1 δωμάτιο Απομόνωσης. Το Καρδιολογικό Τμήμα αποτελείται από 12 κλίνες τηλεμετρίας και 6 κλίνες Καρδιολογικής Εντατική.Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Το απολλωνειο ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ