Εξιτήριο

Η ημέρα εξόδου σας από το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο ορίζεται από τον θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος ενημερώνει το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν συμπληρωθούν και ετοιμαστούν τα απαραίτητα έντυπα.

Κατά την έξοδό σας από το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, το προσωπικό του Τμήματος Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών θα σας ενημερώσει αναλυτικά για τον λογαριασμό σας και για την τακτοποίησή του, εάν είστε ιδιώτης.

Αποχώρηση από το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Σας προτείνουμε να ζητήσετε από κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιο συγγενικό πρόσωπο να σας παραλάβει από το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που φύγετε με ταξί, το προσωπικό μας ευχαρίστως θα φροντίσει να κανονίσει για τη μεταφορά σας.

Επίσης, εάν ο ιατρός σας το υποδείξει, η μεταφορά σας μπορεί να γίνει με ασθενοφόρο του Απολλωνείου Ιδιωτικού Νοσοκομείου.

Ασφάλειες και Ταμεία