ΓΕΣΥ

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους.

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο είναι μέλος του ΓεΣΥ από το 2020. Εξυπηρετεί καθημερινά σημαντικό αριθμό ασθενών που εμπιστεύονται το νοσοκομείο για την άρτια νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχει διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στόχος του Νοσοκομείου ήταν και παραμένει να μην επηρεαστεί το επίπεδο των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών, παρά την αύξηση στον όγκο εργασιών του.

ΓΕΣΥ

υπηρεσίες φροντίδας

Στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού σε εξωτερικούς ασθενείς από συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ παρόχους.

Για τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία ενός περιστατικού, ο ειδικός ιατρός μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται επίσης εντός του Νοσοκομείου:

  • Στο νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας
  • Σε εργαστήριο
  • Σε ομάδα ειδικών ιατρών για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων.

Επίσης, ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο για υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, εφόσον παραπεμφθεί από άλλον πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας:

  • Προσωπικό ιατρό
  • Ειδικό ιατρό
  • Άλλο νοσηλευτήριο του ΓεΣΥ

Κατά το εξιτήριο, εκδίδονται τα απαραίτητα παραπεμπτικά για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και συνταγές για φάρμακα.