Χατζηστυλλής Στέλιος

Στέλιος Χατζηστυλλής

Καρδιολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469176
+357 22469172

E-mail

s.hadjistyllis@cardiodiagnosis.com

Web