Σταύρος Καλλής

Στοματογναθοπροσωπικός Χειρουργός

Address

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469174

Κινητό
E-mail