Σεβαστίδου Κυριακή

Σεβαστίδου Κυριακή

ΩΡΛ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469255

Fax
E-mail

kyriaki.sevastidou@apollonion.com.cy