Πουρής Χρίστος

Πουρής Χρίστος

Γυναικολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469192

+357 22469292

Fax
E-mail