Πούγιουρος Κωνσταντίνος

Πούγιουρος Κωνσταντίνος

Νευρολόγος

Διεύθυνση

20 Lefkotheou Avenue
2054 Strovolos
Nicosia, Cyprus

Τηλέφωνο

+357 22469158

Fax
E-mail