Πουαγκαρέ Ξενάκης

Πουαγκαρέ Ξενάκης

ΩΡΛ

Διεύθυνση

20 Lefkotheou Avenue
2054 Strovolos
Nicosia, Cyprus

Τηλέφωνο

+357 22469248

E-mail

xenakis.pouangare@apollonion.com.cy