Πουαγκαρέ Ξενάκης

Πουαγκαρέ Ξενάκης

ΩΡΛ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469248

E-mail

xenakis.pouangare@apollonion.com.cy