Πολυδώρου Νικόλαος

Πολυδώρου Νικόλαος

Θωρακοχειρουργός

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469080

Fax
E-mail

drpolidori@gmail.com