Πολυκάρπου Πόλυς

Πολυκάρπου Πόλυς

Νεφρολόγος

Διεύθυνση

Λευκοθέου 20, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία.

Τηλέφωνο

+357 22469193

Fax

+357 22469246

E-mail

drpolys@cytanet.com.cy