Παπαγιάννης Γιάννης

Παπαγιάννης Γιάννης

Ορθοπεδικός

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Σρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469194

Fax
E-mail

ypapayia@hotmail.com