Μυριάνθους Ανδρέας

Μυριάνθους Ανδρέας

Ουρολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία.

Τηλέφωνο

+357 22469151

Fax
E-mail