Μηνά Γιώργος

Μηνά Γιώργος

Εντατικολόγος / Αναισθησιολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469184
+357 99827748

Fax
E-mail

georgeminas@doctor.com
gmminascy@gmail.com