Χριστοφίδης Μίκης

Μίκης Χριστοφίδης

Ουρολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469220

Fax
E-mail