Μιχαηλίδης Μιχάλης

Μιχαηλίδης Μιχάλης

Δερματολόγος

Διεύθυνση

Λευκοθέου 20, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία.

Τηλέφωνο

+357 22469183

Fax
E-mail

drmichalis@cytanet.com.cy