Μιχαηλίδης Μιχάλης

Μιχαηλίδης Μιχάλης

Δερματολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Σρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469288

Fax
E-mail

drmichalis@cytanet.com.cy