Ελευθερίου Μάριος

Μάριος Ελευθερίου

Γυναικολόγος - Μαιευτήρας

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469096

+357 22469141 (Ιατρείο)

+357 99433384

Fax
E-mail