Κυριαλλής Κυριάκος

Κυριαλλής Κυριάκος

Νευρολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Kύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469098

Fax
E-mail