Κακουλλής Κυριάκος

Κακουλλής Κυριάκος

Γυναικολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469088

+357 22469091

Fax
E-mail