Ιωάννου Κυριάκος

Ιωάννου Κυριάκος

Νεφρολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469184

Fax
E-mail