Γιάλλουρος Κυριάκος

Γιάλλουρος Κυριάκος

Παθολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Σρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469183

Fax
E-mail