Γεωργίου Γιώργος

Δρ. Γιώργος Μ. Γεωργίου

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469080

Fax

+35722469087

E-mail

geomgeo@cytanet.com.cy
georgos.georgiou@apollonion.com.cy