Ποταμίτης Γιώργος

Γιώργος Σ. Ποταμίτης

Γαστρεντερολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469155

Κινητό
E-mail

g.potamitis@logos.cy.net