Δημητρίου Δημήτριος

Δημητρίου Δημήτριος

Γαστρεντερολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20, 2054, Στρόβολος, Λευκωσία.

Τηλέφωνο

+357 22469156

Fax
E-mail

demetrios.demetriou.gastro@gmail.com