Οικονομίδης Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος Α. Οικονομίδης

Καρδιολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469289

Fax

+357 22469235

E-mail

econocostas@cytanet.com.cy