Χρήστου Ανδρέας

Χρήστου Ανδρέας

Ορθοπεδικός

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469171

Fax
E-mail

andrthe@yahoo.com
andrthe@icloud.com
andreas.christou@apollonion.com.cy