Χρήστου Ανδρέας

Χρήστου Ανδρέας

Ορθοπεδικός

Διεύθυνση

20 Lefkotheou Avenue
2054 Strovolos
Nicosia, Cyprus

Τηλέφωνο

+357 22469171

Fax
E-mail

andrthe@yahoo.com
andrthe@icloud.com
andreas.christou@apollonion.com.cy