Χριστόπουλος Χρίστος

Χριστόπουλος Χρίστος

Καρδιολόγος

Διεύθυνση

Ακάμαντος 35

2414 Μακεδονίτισσα

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469280

Fax

22 469287

E-mail

drcchristopoulos@gmail.com