Χριστοδούλου Τάσος

Χριστοδούλου Τάσος

Γυναικολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469275

+357 22469097

Fax
E-mail

Tasos.Christodoulou@apollonion.com.cy