Κυμίσης Χαρίλαος

Χαρίλαος Κυμίσης

Γυναικολόγος

Διεύθυνση

Λεωφόρος Λευκοθέου 20,

2054 Στρόβολος

Λευκωσία – Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22469265

Κινητό
E-mail